POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Adam Wojdalski, NIP: 836-170-76-76, e-mail: kontakt@slavieszki.pl,  (dalej „Administrator”).

 2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody 
  w dowolnym momencie.

 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne 
  i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych

 7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 8. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 9. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej kontakt@slavieszki.pl , również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby podnieść poziom satysfakcji użytkowników. Pliki cookies pomagają stronie zapamiętać danego internautę zarówno podczas odwiedzania strony, dzięki tzw. ciasteczkom sesji, jak i w czasie ponownych odwiedzin na stronie z wykorzystaniem tzw. trwałych ciasteczek. Pliki cookies są małymi plikami z danymi, które wykorzystuje się jako identyfikatory użytkownika. Serwery strony internetowej wysyłają plik cookie na urządzenie użytkownika, gdzie taki plik jest zapisywany. Podczas przeglądania naszej strony ciasteczka mogą być też przesyłane z powrotem na serwery strony z uaktualnionymi danymi.

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, ciasteczka wykorzystuje się do zapisywania informacji na temat jego preferencji. Pomaga nam to dostosować naszą stronę do jego potrzeb i zwiększyć poziom jego satysfakcji podczas odwiedzin na naszej stronie. Ciasteczka mogą nam też pomóc zidentyfikować danego użytkownika, kiedy ten odwiedzi stronę kilkukrotnie. Ciasteczko sesji wygaśnie, kiedy użytkownik opuści naszą stronę i zamknie przeglądarkę, a ciasteczko trwałe ma swoją datę ważności i będzie przechowywane na komputerze do tej daty. Ciasteczko zniknie też, jeśli użytkownik usunie pliki cookies w ustawieniach przeglądarki.

STRONY SLAVIESZKI.PL WYKORZYSTUJĄ NIEKTÓRE Z NASTĘPUJĄCYCH PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK)

CIASTECZKA SESJI

Strona może korzystać z ciasteczek sesji, aby uzyskać informacje na temat odwiedzin na stronie. Ta funkcjonalność umożliwia zwiększenie poziomu zadowolenia użytkownika. Ciasteczko nie przechowuje żadnych informacji osobowych, jest aktywne w czasie danej wizyty i zostaje usunięte w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej.

CIASTECZKO RÓWNOWAŻĄCE OBCIĄŻENIA

Ten rodzaj ciasteczek pomaga naszym serwerom internetowym w efektywnym ładowaniu strony u wszystkich odwiedzających. Takie ciasteczka nie przechowują żadnych osobowych informacji i zostają usunięte, kiedy użytkownik opuszcza stronę i zamyka przeglądarkę internetową.

GOOGLE ANALYTICS

Ten rodzaj ciasteczek pomaga nam podnieść wydajność naszej strony. Przez wykorzystanie usług świadczonych przez Google Analytics ciasteczka mierzą statystyki, takie jak liczba odwiedzin na stronie oraz źródła ruchu sieciowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Polityki Prywatności Google, odwiedź: www.google.com/intl/en/policies/privacy

 

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie pobierała plików cookies. Możesz też ustawić powiadomienia
o odbieraniu plików cookies lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wcale nie odbierała takich plików. Masz też możliwość usunięcia plików cookies, które zostały wysłane na Twoje urządzenie.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na swoim urządzeniu i ograniczyć lub zablokować ciasteczka, to aby to zrobić, musisz wejść w ustawienia swojej przeglądarki. Aby uzyskać stosowną pomoc, przejdź do sekcji Pomoc w swojej przeglądarce.

Jeśli będziesz korzystać z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce, przyjmujemy, że akceptujesz fakt wykorzystywania przez nas takich plików.


TERMINOWA WYSYŁKA
GWARANCJA JAKOŚCI
MOŻLIWOŚĆ ZWROTU